מועדונים בית ספריים
 

 

מועדון כדורעף בית ספרי עירוני ג'
הכדורעפניות הצעירות של חט"ב עירוני ג' התקדמו השנה מאוד, העפילו הן באליפות כיתות ז-ח והן באליפות כיתות ט לחצאי גמר מחוזיים של מחוז חיפה.  בהזמנות זו נאחל להם הצלחה בחצאי גמר המחוזיים ובאליפות הארצית שתתקיים בחודש מאי.
מעבר להתקדמותן כקבוצה, אף זומנו שמונה שחקניות של הקבוצה ומועדון הכדורעף
 
מועדונים בית ספריים
   
מועדון כדורעף בית ספרי אליאנס

 

 
מועדונים בית ספריים
   
מועדון כדורעף בית ספרי ליאו באק